Kraanvogel

Grus grus
De Kraanvogel Grus grus is een vogel van 95 tot 120 cm lang. Hij heeft een spanwijdte van 2 tot 2,3 meter. Het verenkleed is overwegend licht blauwgrijs met op de rug roestkleurige vlekken. De achterkant van de kop is wit terwijl de keel zwart is. Ook boven op de kop bevindt zich een zwart gedeelte met een donkerrode kruin.

Deze vogel pleistert in heide- en hoogveengebieden en extensief gebruikte akker- en graslanden.

De slaapplaatsen bevinden zich in vennen en ondiepe plassen. Hij foerageert in omringende akkerbouwgebieden.
Hij maakt een nest in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen.

Het is geen broedvogel in Vlaanderen. In Nederland zijn er sinds 2001 enkele broedgevallen bekend in hoogveengebieden.

Een verhoging van het waterpeil en het plaatsen van dammen en stuwen zorgen voor nattere gebieden die daarmee geschikter worden als broedgebied voor Kraanvogels. 

Kraanvogels worden snel verstoord. Ze hechten veel belang aan rust en hebben nood aan pleisterplaatsen waar geen mensen komen. 

Ze broeden vooral in Noord- en Oost-Europa. Kraanvogels uit Noord-Europa overwinteren vooral in de Spaanse Extremadura. Aan het einde van de winter trekken ze terug noordwaarts.