Krooneend

Netta rufina
De Krooneend Netta rufina is een niet zo algemene broedvogel in Vlaanderen.

Het mannetje meet tot 57 cm; het vrouwtje tot 51 cm.  

Deze eend is forsgebouwd met een langgerekt lichaam. Het mannetje heeft een rode snavel, een grote vosrode kop, beige rug en witte flanken. Het vrouwtje lijkt op een grotere versie van de Zwarte Zee-eend Melanitta nigra; het heeft lichte wangen, een donkere kap op de kop en een donkere snavel met een roze vlek.

Deze vogel ligt hoger op het water dan andere duikeenden. Er wordt ook voedsel van het wateroppervlak opgenomen. Dit voedsel is vooral plantaardig. De Krooneend houdt van een onderwatervegetatie van Kranswier-soorten Chara species.

Het broedgebied ligt in rietlanden bij grote meren, verspreid in Europa.

Het nest wordt gebouwd van halmen, bladeren en twijgen. De nestrand wordt verhoogd met dons.

In mei-juni legt het vrouwtje 6 tot 12 eieren. Het vrouwtje broedt en verzorgt de nestjongen.

Deze eend is bij ons te zien in februari en maart. De broedgebieden liggen vooral in Noordwest-Europa.

De belangrijkste overwinteringsgebieden situeren zich rond de Middellandse Zee.

De Krooneend is gevoelig voor veranderingen in waterkwaliteit. Kranswieren (voedsel) verdwijnen immers snel door eutrofiëring.