Kroosvlindertje

Cataclysta lemnata
Het Kroosvlindertje Cataclysta lemnata behoort tot de lichtmotten. Het vlindertje heeft een spanwijdte tot 25 mm en vliegt van mei tot september.

De voorvleugels van het mannetje zijn wit met een vage bruine tekening; die van het vrouwtje zijn lichtbruin en hebben ook een vage donkere tekening. De achtervleugels van beide geslachten zijn wit met donkere vlekjes en een zwarte zoom die evenwijdig loopt met de vleugelrand.

Deze vlinder komt voor bij rijk begroeide stilstaande wateren die bedekt zijn met Klein Kroos Lemna minor of Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae, die de waardplanten zijn voor de rupsen. De rupsen worden ook op Gewoon Watervorkje Riccia fluitans gevonden De jonge rupsen kunnen nog ademen door de huid, maar in een later stadium zijn ze omgeven door een luchtbel. Ze bouwen een soort onderkomen met de blaadjes van voornoemde planten en leven vlak onder het wateroppervlak. De verpopping gebeurt aan de waterrand.