Kruidvlier

Sambucus ebulus
De Kruidvlier Sambucus ebulus is een kruidachtige plant, die reeds lang in onze streken wordt aangeplant. In juli en augustus bloeit deze soort met witte bloemen in schermvormige trossen.

De bladeren zijn veervormig samengesteld. Hij vormt ondergrondse uitlopers. De bovengrondse stengels sterven elk jaar af.