Kruldistel

Carduus crispus
De Kruldistel Carduus crispus is een algemene distel die voorkomt op dijken, langs wegen, in ruigten en lichte loofbossen, op een voedselrijke, maar niet te natte bodem en vaak tussen gras onder heggen. De bladranden van deze soort zijn opvallend opgekruld. De plant wordt tot 2 m hoog.

Deze distel bloeit van juli tot september met paarsachtige bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn typisch distelachtig veervormig ingesneden. De onderkant van de bladeren is spinnenwebachtig behaard.  De vleugels langs de stengels zijn bezet met vrij zachte stekels. De plant bezit een penwortel.