Kustgitje

Cheilosia vernalis
Het Kustgitje Cheilosia vernalis is een kleine, breed gebouwde zweefvlieg met een lengte van 5 tot 7 mm.
De zweefvlieg heeft donker behaarde ogen, een onbehaard gezicht en duidelijke randborstels op het schildje. De kleur van de beharing, antennes en poten is zeer variabel.

Deze soort vliegt in 2 generaties van begin april tot begin oktober in zeer uiteenlopende biotopen, van open gebieden tot bossen. Erg droge biotopen worden gemeden. Er worden verschillende bloemen bezocht.

De larven leven in stengels van composieten zoals Gewoon Duizendblad Achillea millefolium, Echte Kamille Matricaria chamomilla en Gele Morgenster Tragopogon pratensis.