Laksteeltje

Catapodium marinum
Het Laksteeltje Catapodium marinum is een zoutminnend plantje dat van nature voorkomt op groeiplaatsen die onder invloed staan van de zee zoals hoge schorren en kliffen. De groeiplaatsen betreffen vooral droge pioniermilieus.  

Inmiddels is deze soort ook binnen het stedelijk gebied opgedoken, met name langs wegen die ’s winters met zout worden bestrooid tegen gladheid.