Landschap

Een landschap is een begrensde oppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen.

Het traditionele cultuurlandschap is in de loop der tijden geleidelijk aan veranderd als gevolg van een toenemende verstedelijking met een dominerende weginfrastructuur.  Het landschap versnippert meer en meer. Het agrarische landschap industrialiseert meer en meer met grootschalige erven, megastallen, kassen en grote windturbines.