Landschapsecologie

De landschapsecologie is een onderdeel van de ecologie dat zich bezighoudt met ecosystemen op landschapsschaal waarin biotische en abiotische factoren en de mens een rol spelen.

De landschapsecologen proberen het hele landschap in al zijn facetten en relaties te bekijken.

Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij de inrichting en planning van de landschappen.