Langkopsmaragdgroefbij

Lasioglossum morio
De Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio is een algemene bij die vliegt van half maart tot en met half november.

De mannetjes vliegen vanaf juni.

Deze groefbij meet 5 à 6 mm en bezoekt verschillende soorten planten, zoals Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Klein Streepzaad Crepis capillaris, Braam Rubus fruticosus en Akkerdistel Cirsium arvense.

Het vrouwtje heeft een metallisch groene kop en borststuk. Het achterlijf is donker met een bronzen glans. De achterlijfssegmenten hebben zijdelingse witte haarvlekken. De kop is langer dan breed.

Het mannetje is kleiner en slank en heeft bijzonder lange antennes. De kleuren van het mannetje zijn meestal zoals bij het vrouwtje, al kunnen er ook volledig groene mannetjes zijn.

Deze bij leeft eusociaal met een koningin en één werkstergeneratie.

De soort komt in verschillende biotopen voor en nestelt in de grond in allerlei zandige bodems en lichte leemgronden, in de wortelkluit van omgevallen bomen of in voegen van oude muren zoals verwerende kalk- en zandstenen muurtjes. In het stedelijke gebied kunnen de nesten worden gebouwd tussen de voegen van het plaveisel. In bijenhotels gebruikt deze bij soms de buisjes als tijdelijke schuilplaats tegen de regen. 

Deze bij is een gastheerbij voor de Kleine Spitstandbloedbij Sphecodes longulus en waarschijnlijk ook voor de Gewone Dwergbloedbij Sphecodes miniatus, de Glanzende Dwergbloedbij Sphecodes geoffrellus en de Verscholen Dwergbloedbij Sphecodes marginatus.