Langpootbodemzakspin

Scotina gracilipes
De Langpootbodemzakspin Scotina gracilipes is een spin van droge heidevegetaties met veel open plekken naakt zand, of bedekt met korstmossen.