Langpootvliegendoder

Crossocerus palmipes
De Langpootvliegendoder Crossocerus palmipes is een opvallende zwarte wesp met een lengte van 5 tot 7,5 mm. Het vrouwtje heeft een grote, gele vlek op het kopschild. De eerste tarsleden van de voorpoten zijn bij het mannetje sterk verbreed en geel gekleurd.

Deze vrij algemene soort vliegt van eind april tot begin oktober in warme, droge zandgebieden. In duingebieden echter wordt deze soort vrijwel niet gezien.

Het nest, een nestgang eindigend in nestcellen, wordt gegraven in vlakke of licht hellende zandige bodems, vaak langs bospaden.   

De larven worden bevoorraad met kleine vliegen, meerbepaald echte vliegen, langpootvliegen, halmvliegen en humusvliegen.

Als parasiet is de Bruine Mierwesp Myrmosa atra bekend.