Langsprietdwergwespbij

Nomada distinguenda
De Langsprietdwergwespbij Nomada distinguenda is een heel kleine donkere wespbij. De kop en het borststuk is zwartbruin met rood; het achterlijf is roodbruin. Het vrouwtje heeft witte haarvlekken op het eerste achterlijfssegment. Het mannetje heeft gele vlekken op de zijkanten van de tergieten. De achterrand van het zevende tergiet is diep ingesneden. De bij meet 5 tot 7 mm.   

Deze bij vliegt in 2 generaties van begin mei tot eind augustus in groeven en rivierdalen.

Deze bij treedt waarschijnlijk op als broedparasiet bij de Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum en de Kleine Groefbij Lasioglossum parvulum.