Langsprietwespbij

Nomada conjungens
De Langsprietwespbij Nomada conjungens vliegt van begin april tot eind juni op spoorwegterreinen, in uiterwaarden, op steile wegbermen en in ruigten en holle wegen.

Het is een (waarschijnlijke) parasiet bij de Fluitenkruidbij Andrena proxima.

Het is een zeer zeldzame slanke soort van 7 tot 10 mm lang.

Het vrouwtje heeft een roodachtig achterlijf. Het borststuk heeft 2 rode vlekken. Tergieten 2 en 3 en soms ook 4 hebben kleine, gele zijvlekken. Er zijn rode gezichtsvlekken rond de ogen. De antennes zijn lang (langer dan het borststuk) en oranje.

Het mannetje heeft een zwart borststuk. De basis van het eerste tergiet is zwart. De antennes zijn donker gekleurd.  

Bloembezoek werd waargenomen op Zevenblad Aegopodium podagraria en Gewone Ereprijs Veronica chamaedrys.