Langwerpige Barnsteenslak

Succinella oblonga
De Langwerpige Barnsteenslak Succinella oblonga komt zowel in vochtige als droge biotopen voor. Deze landslak heeft een langgerekte vorm, een langgerekte, ovale mondopening en dunne groeilijnen.

Uitgestrekte bossen met een dikke strooisellaag worden gemeden door deze landslak. De voorkeur wordt gegeven aan open, min of meer vochtige biotopen zoals rivieroevers, moerasgebieden en dunne strooisellagen in vochtige loofbossen en struwelen.