Larix-dubbeloogboktor

Tetropium gabrieli
De Larix-dubbeloogboktor Tetropium gabrieli  is een dood-houtkever. Deze kever ontwikkelt zich in naaldhout, vooral Europese Lork Larix decidua. Het is een zeer zeldzame soort.

Het halsschild is mat en sterk bespikkeld.

Deze kever kan van mei tot eind juni zowel overdag als ’s nachts worden gevonden op gezaagde stammen of stronken van Europese Lork op kapvlakten, soms ook op omgewaaide bomen. De kever houdt zich meestal schuil in de schorsspleten.

De larven leven in en onder de schors van zieke of pas afgestorven bomen, zowel in staande als omgevallen bomen, maar ook in dikke takken.  De ontwikkeling duurt een jaar.