Larixridderzwam

Tricholoma psammopus
De Larixridderzwam Tricholoma psammopus vormt mycorrhiza bij Europese Lork Larix decidua, maar ook bij dennen. 

Hij komt voor in aangeplante naaldbossen op een kalkhoudende, zandige bodem.