Late Guldenroede

Solidago gigantea
De Late Guldenroede Solidago gigantea is op veel plaatsen ingeburgerd, maar is in Vlaanderen niet zo algemeen. Ze werd in de achttiende eeuw ingevoerd uit Noord-Amerika.  Deze plant kan tot 2 m hoog worden. Deze soort groeit op voedselrijke plaatsen, meestal op verstoorde bodems aan de waterkant.

Ze kan ’s winters onder water staan. We vinden de plant aan rivieroevers, kanaalbermen en slootkanten en ook wel op open plekken in bossen, langs spoordijken en op stortplaatsen. De gele bloemen, die in pluimvormige hoofdjes staan, bloeien van juli tot de eerste vorst. De bladeren zijn lancetvormig. De plant bezit een wortelstok.