Late Heide-uil

Xestia agathina
De Late Heide-uil  Xestia agathina is een nachtvlinder waarvan de verspreiding in Vlaanderen beperkt is tot de meest waardevolle heidegebieden. De vlinder meet tot 16 mm.

Een vast kenmerk bij deze soort is de kleine lichte strokleurige, tamelijk langgerekte ringvlek in de zwarte wigvormige vlek op de voorvleugel. Langs de voorrand ligt een brede lichtgekleurde strook.

De rupsen leven op Struikhei Calluna vulgaris en Gewone Dophei Erica tetralix.

In augustus en september vliegt deze vlinder in de schemering vaak laag over de heidestruikjes.