Late Meidoornspanner

Theria rupicapraria
De Late Meidoornspanner Theria rupicapraria is een nachtvlinder. Het mannetje is gevleugeld maar vertoont zelden zwerfgedrag. Het mannetje heeft vaak een contrasterende middenband die naar de binnenkant toe smaller wordt.  

De vleugels van het vrouwtje zijn gereduceerd tot vleugelstompjes. Het is in Vlaanderen en Nederland een uiterst zeldzame soort.

De vlinder bewoont meestal halfopen landschappen met hagen van Meidoorn-soorten Crataegus species of Sleedoorn Prunus spinosa. Hij kan ook worden gezien in bosranden met Meidoornstruiken.

Deze soort is vooral actief vanaf februari tot eind maart.

De mannetjes blijven binnen het leefgebied en de vrouwtjes kunnen niet vliegen. Deze soort is dus slecht in staat om nieuwe gebieden te koloniseren.  

De rupsen komen vooral voor in juni en voeden zich op Meidoorn-soorten en Sleedoorn.
De soort overwintert als pop in de grond.