Lathyrusbij

Chalicodoma ericetorum
De Lathyrusbij Chalicodoma ericetorum is een algemene bij.

Het vrouwtje heeft een duidelijk gebandeerd achterlijf. De borststukrug kan bruin of zwart behaard zijn. Het vrouwtje heeft een geelbruine buikschuier.

Het mannetje ziet er uit als een slank vrouwtje.   

De bij meet 15 tot 17 mm en vliegt in 1 generatie van half mei tot begin september.

Het achterlijf is voorzien van brede haarbanden. Het vrouwtje heeft een geelbruine buikschuier.

Deze bij is onder andere aan te treffen in droge, open, structuurrijke biotopen zoals dijkhellingen, zandgroeven, ruderale terreinen, tuinen en plantsoenen.

De bij is een oligolectische soort, die op vlinderbloemigen vliegt, vooral op Lathyrus-soorten zoals onder meer de Pronkerwt Lathyrus latifolius. Men kan de bij ook aantreffen op Bont Kroonkruid Securigera varia, Kruipend Stalkruid Ononis repens en de Europese Blazenstruik Colutea arborescens.  

Het vrouwtje vervoert de stuifmeelkorrels met behulp van een buikschuier.

Deze bij nestelt solitair in bestaande onder- en bovengrondse holtes, vooral in holtes in dood hout. De broedcellen worden gemetseld met klei of leem en bestreken met hars.

Deze soort heeft als koekoeksbij de Gouden Kegelbij Coelioxys aurolimbata.