Lederboktor

Prionus coriarius
De Lederboktor Prionus coriarius is een avondactieve kever die met zijn kaken hard kan bijten. Eenmaal volwassen voedt deze kever zich niet meer. De kever, die tot 45 mm groot wordt, is het meest in augustus te zien. De larve kan tot 50 mm lang worden en verpopt zich in een boomstomp. Het mannetje heeft 12 dikke gezaagde sprietleden; het vrouwtje heeft 11 onopvallende sprietleden.

Het is een soort van oude eikenbossen, die soms ook in naaldbossen kan worden aangetroffen.

Het dier heeft een lange ontwikkelingstijd en een grote bosoppervlakte nodig om een leefbare populatie te kunnen vormen. De soort plant zich voornamelijk voort in oude, zieke, stervende en dode Eik-soorten Quercus species en in grote bossen. Het aanwezig zijn van deze biotopen vormt geen garantie voor het aantreffen van deze kever. De kever is slechts in de maanden juli en augustus actief en dan nog enkel op warme avonden.