Lederschallebijter

Carabus coriaceus
De Lederschallebijter Carabus coriaceus, ook Lederloopkever genoemd, is één van de grootste inheemse loopkevers.

Hij meet tot 40 mm, met een gemiddelde van 35 mm. Zijn kleur is dofzwart. De dekschilden hebben grove stippen en rimpels. Het is een kortvleugelige (brachyptere) soort.

Deze kever komt voor in niet te droge, oude, structuurrijke bossen, zoals loof- en naaldbossen op een humusrijke, matig vochtige bodem, maar ook op kalkgraslanden. In de Ardennen is hij algemener dan in Vlaanderen. Het is een nachtactieve soort. Hij voedt zich vooral met regenwormen, slakken en aas.

Zoals bij alle loopkevers wordt de prooi buiten het lichaam verteerd en als verteerde soep opgelikt. Hij stoot bij alarmering ter verdediging verterend maagsap af en een stinkende afscheiding uit de anaalklieren.

Door de beperkte mobiliteit van deze kever is hij erg gevoelig voor de versnippering van bosgebieden. De aanleg van ecoducten is gunstig voor deze soort.