Lederslakkenroofkever

Cychrus caraboides
De Lederslakkenroofkever Cychrus caraboides is een kever die tamelijk zeldzaam voorkomt in vochtige bossen, met een slakkenrijke bodemfauna. De dekschilden zijn fijn geplooid. De kop is sterk versmald en het halsschild is voorzien van vooruitstekende monddelen, hetgeen als een aanpassing aan de prooidiersoort kan worden gezien. De soort kan niet vliegen, maar is een goede loper en klimmer.

Deze kever voedt zich vooral met huisjesslakken (maar ook met naaktslakken) en kan de monddelen ver in het huisje steken om verterend maagsap in te brengen. Daarna wordt het vloeibare voedsel uitgezogen. Hij stoot bij gevaar een gele substantie uit. Hij meet tot 23 mm, met een gemiddelde van 16,3 mm.

Hij houdt zich op onder stenen, boomstronken en schors. Het is een indicatorsoort van stabiele milieus met een goed ontwikkelde, slakkenrijke bodemfauna.

Deze soort ondervindt veel hinder van bosversnippering.