Leliewolfspin

Arctosa lutetiana
De Leliewolfspin Arctosa lutetiana is een zeer zeldzame spin.

De soort komt voor op zandgronden in lage vegetatie en in het strooisel, in vegetaties met Gewone Dophei Erica tetralix of Duinriet Calamagrostis epigejos, op zonnige hellingen, in wijngaarden, in stenige biotopen, in bomenrijke grasperken, in loofbossen tussen mos en in pioniervegetaties. De soort prefereert open plaatsen of licht beschaduwde plaatsen.

Mannetjes zijn actief van maart tot juli; de vrouwtjes vooral van maart tot september.