Lenteklokje

Leucojum vernum
Het Lenteklokje Leucojum vernum is oorspronkelijk afkomstig uit Midden-en Zuid-Europa. Deze plant wordt gekweekt en komt soms verwilderd voor als stinzenplant. Het is een vroege bloeier. Reeds vanaf februari tot in april bloeit ze met witte, klokvormige, alleenstaande of gepaarde bloemen met groene vlekken op de 6 gelijke kroonbladeren.

In het wild kunnen we de plant aantreffen in loofbossen en op hooilanden op een vochtige kalkrijke bodem. De wortel is een bol.  

De plant lijkt sterk op het Sneeuwklokje Galanthus nivalis.