Lenteknotszwam

Clavulinopsis vernalis
De Lenteknotszwam Clavulinopsis vernalis, ook Lenteknotsje genoemd,  groeit in vochtige tot natte heidegebieden.
Het bleekgele tot bleekoranje vruchtlichaam wordt 5 tot 15 mm hoog en 1 tot 2 mm breed. Het knotsvormig verdikte bovendeel is duidelijk afgetekend ten opzichte van de blekere steel.  

Men kan deze uiterst zeldzame zwam aantreffen op vochtige algenflappen, op een kale bodem of in een pioniersvegetatie waarin men ook de Kleine Zonnedauw Drosera intermedia kan aantreffen. Het is dus een indicatorsoort van pioniersvegetaties in natte heide.  

Deze zwam is een zogenaamde gelicheniseerde zwam en wordt daarom ook wel opgenomen in lichenen-lijsten. De zwam leeft namelijk in symbiose met een alg, net zoals de korstmossen (lichenen). De alg waarmee de zwam in symbiose leeft, maakt reeds deel uit van een korstmos, dat op de bodem groeit.

Deze soort kan van april tot augustus worden gevonden.

Plaggen in natte heidegebieden kan nieuwe vindplaatsen opleveren van deze bijzondere zwam.