Lentevuurspin

Eresus sandaliatus
De Lentevuurspin Eresus sandaliatus werd in 2011 opnieuw ontdekt in Vlaanderen. In Nederland is deze soort zeer zeldzaam.  

Het vrouwtje brengt vrijwel haar hele leven onder de grond door. Het is helemaal zwart van kleur. Het mannetje heeft een opvallend rood achterlijf met zwarte stippen in een vierkant. De poten zijn kort en stevig. Deze spin is een warmteminnende soort.    

Het mannetje gaat in april-mei op zoek naar een vrouwtje, dat ingegraven leeft in de grond. Het mannetje is pas na 3 jaar volwassen en verlaat pas dan zijn woonbuis. Het vrouwtje leeft vanaf haar jeugd in een zelfgegraven gang en produceert geuren waar de mannetjes op af komen. Ook de paring vindt in de woonbuis plaats. Het vrouwtje legt een pakketje eieren en bewaakt dit. De jongen voeden zich met de voedselsappen van de moeder, die korte tijd later sterft. De jongen zwermen vervolgens uit in de omgeving en graven hun eigen woonbuis. Pas na drie jaar komen ze uit de buis.

De woonbuis is met spinsel bekleed en aan de bovenzijde vanuit 1 kant voorzien van een overkapping van spinsel. Het web van deze overkapping spant zich over de bodem en de vegetatie verder uit over een kleine afstand. De prooien zijn andere spinnen en kevers.  

Deze spin kan worden aangetroffen in vennen en heiden, in een omgeving met open zand en korstmossen.

Deze spin komt niet voor op plaatsen waar de Herfstvuurspin Eresus cinnaberinus voorkomt.