Lepelsteekmier

Myrmica lonae
De Lepelsteekmier Myrmica lonae is een mier met als bijzonder kenmerk een uitgesproken 'lepelvormige' scapuslob. De voornaamste habitats van deze soort situeren zich in droge bossen, open, zonbeschenen veengebieden en open, droge graslanden. Deze soort zou koudere habitats verkiezen dan haar zustersoort de Zandsteekmier Myrmica sabuleti.

Deze soort werd reeds gevonden in een open gemengd loofbos, in vegetaties met Gewone Dophei Erica tetralix en Struikhei Calluna vulgaris, in vergraste natte heide en natte heide.

De bruidsvluchten worden gehouden van juli tot september.