Leucophora obtusa

De bloemvlieg Leucophora obtusa is een broedparasiet van solitaire bijen. De eitjes worden in de nesten of broedcellen afgezet en de larven voeden zich met de voedselvoorraad die de gastheer voor de eigen larven heeft aangelegd.

De vlieg verpopt en overwintert in opengebleven nestgangen van de gastheer.

Een zekere gastheer van deze vlieg is de Viltvlekzandbij Andrena nitida. De vlieg volgt een vrouwtje dat zich nabij de nestingang begeeft gedurende enige tijd en dit continu op een afstand van amper 10 cm (“satellietvlieg”). De vlieg blijft wachten in de buurt van de nestingang. Kort nadat de vrouwtjesbij het nest heeft verlaten, dringt de vlieg het nest binnen om er een eitje in af te zetten. Het vrouwtje van de Viltvlekzandbij sluit de nestingang niet af tijdens foerageervluchten.