Levenscyclus

De levenscyclus omvat alle stadia van een organisme van de eicel tot de bevruchting van de eicel in de volgende generatie.

De levenscyclus van een vogel omvat bijvoorbeeld het uitkomen van het ei, het opgroeien tot volwassen dier, het vinden van een partner en het broeden.

Natuurbeschermers moeten op de hoogte zijn van de levenscycli van planten en dieren, omdat in elk stadium van de cyclus andere eisen worden gesteld aan de omgeving. Een gebied dat niet in alle stadia aan de eisen van een soort voldoet, heeft minder waarde voor die soort. Een voor vogels voedselrijk gebied is weinig aantrekkelijk als er weinig broedgelegenheid is, bijvoorbeeld tengevolge menselijke verstoringen.

Sommige soorten, vaak ziekteverwekkende soorten, maken gebruik van tussengastheren. De Leverbot bijvoorbeeld komt als eitje terecht in de Afgeknotte Poelslak Galba truncatula, waar de larven zich ongeslachtelijk vermenigvuldigen. De larven hechten zich aan het gras, waar ze door koeien worden opgegeten. Via de uitwerpselen komen de eitjes opnieuw op het gras terecht waar ze door de Poelslak worden gegeten, en zo herhaalt deze cyclus zich. Ook de ziekteverwekkers van malaria en tyfus maken gebruik van tussengastheren, namelijk respectievelijk muggen en luizen.