Levermostrechtertje

Loreleia marchantiae
Het Levermostrechtertje Loreleia marchantiae is een zwammetje dat groeit op Parapluutjesmos Marchantia polymorpha.

Het is een zeer zeldzaam zwammetje.