Levervlek

Euplexia lucipara
De Levervlek Euplexia lucipara is een vlinder die behoort tot de uiltjesfamilie.

Deze vlinder komt meestal voor op iets vochtige plaatsen, vooral in bossen, maar ook in parken en tuinen. Het is een nachtactieve vlinder. Hij vliegt van mei tot augustus in 1 generatie.

De waardplanten van de rupsen zijn Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas, Hazelaar Corylus avellana, Grote Brandnetel Urtica dioica, Bosrank Clematis vitalba, Groot Springzaad Impatiens noli-tangere en Braam Rubus fruticosus.

De soort overwintert als pop.