Lichte Bloedbij

Sphecodes hyalinatus
De Lichte Bloedbij Sphecodes hyalinatus komt voor in bosranden, op droge graslanden en langs dijken.

De kop en het borststuk zijn fijn gerimpeld en grotendeels zijdeachtig gegranuleerd. De antenneleden van de mannetjes hebben viltvlekken. Deze bij meet 5 à 6 mm en vliegt van half april tot half oktober. De mannetjes vliegen pas van eind mei tot eind augustus.

Deze vrij zeldzame bij vliegt vaak op Akkerwinde Convolvulus arvensis, Beemdkroon Knautia arvensis, Bosaardbei Fragaria vesca, Ereprijs Veronica species, Ganzerik-soorten Potentilla species, Muurpeper Sedum acre, schermbloemigen en composieten.

Deze parasitaire bij heeft de Slanke Groefbij Lasioglossum fulvicorne  als gastheerbij.