Lichte Blokspanner

Lobophora halterata
De Lichte Blokspanner Lobophora halterata is een zeldzame vlinder. Er bestaan verschillende kleurvormen, gaande van bleek tot nagenoeg zwart (melanistisch).

De rupsen leven op Populier-soorten Populus species, vooral op Ratelpopulier Populus tremula.