Lichte Eikentangwesp

Anteon scapulare
De Lichte Eikentangwesp Anteon scapulare is een zwarte wesp met een lengte van 2,5 tot 5 mm. De sprieten, kaken en poten van het vrouwtje zijn geel. De antennes van het mannetje zijn gedeeltelijk geel gekleurd.

Deze wesp vliegt van eind mei tot half juli op zandgronden, in duinen en droge heidegebieden.

Het is een parasitaire soort die vooral de Eikencicade Iassus lanio , een dwergcicade op Zomereik Quercus robur, als gastheer heeft. Ook de Donkere Eikentangwesp Anteon infectum heeft deze cicade als gastheer maar deze komt vroeger in het jaar voor.