Lichte Wilgenzandbij

Andrena mitis
De Lichte Wilgenzandbij Andrena mitis is een zeldzame, eerder onopvallende, kleine zandbij met een grootte van 8 tot 9 mm.

Het vrouwtje heeft op het gezicht een gele beharing. De borst is oranjebruin behaard. Het achterlijf is spaarzaam vaal lichtbruin behaard. De verzamelharen zijn vaal bruingeel.

Het mannetje heeft roodachtige achtertarsen.

Deze bij is gespecialiseerd op Wilg-soorten, met een sterke voorkeur voor Grauwe Wilg Salix cinerea en Schietwilg Salix alba. Deze bij bewoont uiterwaarden, natuurontwikkelingsgebieden, spoordijken en afgravingen. De bij vliegt in 1 generatie van half maart tot eind mei.

Het nest wordt ondergronds gegraven op open plekken in zand of zanderig leem.