Lichtklauwzandgitje

Cheilosia urbana
Het Lichtklauwzandgitje Cheilosia urbana is een kleine (tot 8 mm), slanke, zwarte zweefvlieg.Het vrouwtje heeft lichte schenen. De klauwtjes zijn licht gekleurd met een donkere top.

Deze soort vliegt van begin april tot begin juni in droge, voedselarme graslanden met open plekken op zandgrond en daaraan grenzende bosjes. Mannetjes en vrouwtjes zijn vaak op bloeiende struiken (Wilg, Sleedoorn) te vinden.

De vrouwtjes zetten de eitjes af aan de onderkant van de bladeren van Muizenoor Hieracium pilosella. De larven voeden zich met de wortels van deze plant, waarin ze kleine gaatjes maken.