Lichtrode Aardworm

Lumbricus rubellus
De Lichtrode Aardworm Lumbricus rubellus is een ringworm met een lengte tot 15 cm. Het zadel bevindt zich tussen segment 26 en 32.

Deze soort komt algemeen voor in vochtige humusbodems en tussen afgevallen bladeren. Het is een kosmopoliet geworden. Het is een strooiseleter die vooral vlak onder de oppervlakte leeft.