Lidsteng

Hippurus vulgaris
Lidsteng Hippurus vulgaris is een oever- of waterplant die voorkomt in en langs voedselrijke sloten en plassen, vooral op een zilte kleigrond. De soort zal vooral in het kustgebied te vinden zijn.

De voortplanting gebeurt door middel van zaad en ook door de wortelstok.

De plant is bestand tegen het tijdelijk droogvallen van de standplaats.