Liesgras

Glyceria maxima
Het Liesgras Glyceria maxima is een algemene plant die voorkomt in rietlanden en langs stilstaande of traag stromende, voedselrijke wateren, vooral in het laagland.

Deze plant is een indicator voor een wisselende waterstand en wijst vaak ook op overbemesting en watervervuiling.

Deze grassoort wordt 80 tot 200 cm hoog en bloeit in juli en augustus met rietachtige pluimen bestaande uit aartjes van 5 tot 8 grasbloemen.

De stengel staat rechtop. De bladschijf is voorzien van een vliezig tongetje van 3 mm lang.