Liggend Hertshooi

Hypericum humifusum
Het Liggend Hertshooi Hypericum humifusum groeit op vochtige zandgronden, vooral op plaatsen die in de winter onder water staan, ook op kapvlakten, in pas gegraven greppels en afgegraven grond.

De plant mijdt kalkhoudende grond. Van juni tot september bloeit de plant met gele bloemen. De bladeren zijn langwerpig. De stengel is liggend en kaal.