Liggend Walstro

Galium saxatile
Het Liggend Walstro Galium saxatile groeit het liefst op een droge, zure, voedselarme zand- of veengrond en op zonnige of matig beschaduwde plaatsen. We vinden deze soort in heidegebieden, kapvlakten, schrale bermen en zure loof- of naaldbosranden.

Deze soort bloeit van juni tot september met witte bloemen die in bijschermen staan. De bladeren zijn langwerpig.