Liggende Klaver

Trifolium campestre
De Liggende Klaver Trifolium campestre groeit op een losse, voedselrijke en kalkhoudende grond. De plant verdraagt weinig bemesting. We vinden deze soort op droge graslanden, langs spoorbanen, in wegbermen, in zandduinen, langs rivieren en dijkhellingen en in kalk- en leemgroeven.

De plant bloeit van mei tot september met gele vlinderbloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn handvormig samengesteld.