Liggende Vetmuur

Sagina procumbens
De Liggende Vetmuur Sagina procumbens komt zowat overal voor, zelfs tussen de straatstenen in steden.

Het is een cultuurvolger, die groeit op natte, verdichte, voedselrijke bodems, akkers, looppaden en tussen straatstenen. Soms groeit de plant op muren. Deze plant wordt tot 10 cm hoog en bloeit van mei tot september. De bloemen zijn wit of groen en hebben soms geen kroonbladeren. De bladeren zijn lijnvormig.

De soort neemt in aantal toe door het verminderd gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.