Liggende Vleugeltjesbloem

Polygala serpyllifolia
De Liggende Vleugeltjesbloem Polygala serpyllifolia is een plant die voorkomt op onbemeste, heischrale graslanden op een matig vochtige tot droge grond. De bodem mag licht zuur zijn. Een wisselende waterstand is voor de plant niet echt een probleem.

De plant bloeit van mei tot september met blauwe bloemen die in aarvormige trossen staan. Twee van de vijf kelkbladeren zijn groter dan de andere drie. De bladeren zijn langwerpig.