Lijsterbesnetwants

Physatocheila smreczynskii
De Lijsterbesnetwants Physatocheila smreczynskii is een netwants met een lengte van 3,2 tot 3,9 mm. Men kent enkel vormen met volledig ontwikkelde dekvleugels. De kop heeft 5 spitsvormige verlengingen.

De netwants zou vooral voorkomen op Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia.

Deze soort werd reeds gevonden in zowel Vlaanderen als Nederland.