Limburgse Langsprietplatbek

Pipizella virens
De Limburgse Langsprietplatbek Pipizella virens is een zweefvlieg met een lengte van 6 tot 8 mm. Het is een grote, smalle, bronskleurige zweefvlieg met lange derde antenneleden en relatief lange haren op de achterschenen.

Deze zeer zeldzame soort vliegt van begin mei tot eind augustus in bloemrijke graslanden, vooral kalkgraslanden in de nabijheid van eiken-haagbeukenbossen en bronbossen, soms ook in heidegebieden en in broekbossen. Het is een zeer honkvaste soort.

Deze vlieg bezoekt bloemen van Framboos Rubus idaeus, schermbloemigen en Wolfsmelk-soorten Euphorbia species.