Limnisch

De term “limnisch” slaat op hetgeen betrekking heeft op de zoetwatermilieus. Het betreft hier dus onder meer de sloten, meren, vennen, poelen, kanalen en beken.