Limnologie

De limnologie is de biologische wetenschap die zich bezighoudt met de studie van de levende organismen in zoet water en de chemische en fysische factoren van dit water.